žemės naudmenos

žemės naudmenos
žemės naudmenos statusas Aprobuotas sritis žemės tvarkymas ir žemės reforma apibrėžtis Žemės plotai, kurie nuo kitų žemės plotų skiriasi jiems būdingomis gamtinėmis savybėmis arba ūkinio naudojimo ypatumais. atitikmenys: angl. agricultural land; farming land; farmland vok. landwirtschaftliche Nutzfläche rus. земельные угодья pranc. jouissance de la terre; terre agricole šaltinis Lietuvos Respublikos žemės įstatymas (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • žemės naudmenos — statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Žemės plotai, nuo kitų plotų besiskiriantys būdingomis gamtinėmis savybėmis arba ūkinio naudojimo ypatumais (pvz., žemės naudmenos, miškai, pelkės, keliai, gyvenvietės ir kt.). atitikmenys:… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • žemės ūkio naudmenos — statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Žemės naudmenos (ariamoji žemė, sodai, pievos, ganyklos), naudojamos arba tinkamos naudoti be papildomų gerinimo priemonių žemės ūkio produkcijai auginti. Pasaulio žemės ūkio naudmenos užima… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • žemės ūkio naudmenos — statusas Aprobuotas sritis žemdirbystė apibrėžtis Dirbamoji žemė, sodai, pievos, ganyklos, naudojamos arba tinkamos naudoti žemės ūkio augalams auginti. atitikmenys: angl. agricultural area in use; agricultural land; farming land vok.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • žemės ūkio paskirties žemė — statusas Aprobuotas sritis žemės tvarkymas ir žemės reforma apibrėžtis Žemė, naudojama arba tinkama naudoti žemės ūkio produktų gamybai, įskaitant žemės naudotojui priklausančiais gyvenamaisiais namais ir ūkiniais pastatais užstatytus plotus,… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • naudmenos — statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Naudos teikiantys žemės plotai. Skirstomos į žemės ūkio naudmenas, miškus, kelius, užstatytas teritorijas (žemę po pastatais, kiemus, gatves ir aikštes), vandenis ir kitą žemę. atitikmenys:… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • naudmenos — naũdmenos dkt. Deklarúojamos žẽmės ūkio naũdmenos ir pasėliai …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • žemės ūkio naudmenų ar kitas laukas — statusas Aprobuotas sritis parama žemės ūkiui apibrėžtis Vieno žemės ūkio veiklos subjekto dirbamas vientisas žemės ūkio naudmenų ar kitas plotas. atitikmenys: angl. agricultural parcel vok. landwirtschaftlichen Parzellen pranc. parcelle agricole …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • žemės našumas — statusas Aprobuotas sritis žemdirbystė apibrėžtis Žemės ūkio naudmenų dirvožemio gebėjimas išauginti augalų derlių. atitikmenys: angl. land productivity vok. Bodenkapazität, f rus. производительная продуктивность земли pranc. condition du terrain …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • žemės fondas — statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Žemės sankaupa pagal atskirą jos naudojimo paskirtį, pvz., Lietuvos žemės fondą sudaro žemės ūkio naudmenos (arimai, pievos ir ganyklos), miškai ir kitos žemės (vandenys, pelkės, keliai,… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • žemės ūkio naudmenų riba — statusas Aprobuotas sritis geodezija apibrėžtis Riba tarp žemės ūkio naudmenų, besiskiriančių gamtinėmis savybėmis arba ūkinio naudojimo ypatumais. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc l?p id=444488&p query=&p tr2=2… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”